با سلا م
فاطمه هستم ۲۴ساله از بوشهر
آموزش دیده توسط تیم حرفه ایی دیدو گرام