دانشجو هستم و به صورت پاره وقت میتونم فعالیت داشته باشم
با هیچ پیجی فعالیت نداشم ولی بسیار علاقمند هستم
ودر زمینه تایپ بسیار سریع و علاقمند به مدیریت بخش دایرکت و کامنت هستم