توانایی تدوین عکس و فیلم و پاسخگویی به دایرکت و کامنت‌‌..همکاری با آنلاین شاپ ها