✔ادمین دایرکت و کامنت و ثبت سفارش
✔جوابدهی با حوصله به دایرکت ها
✔دارای ارتباط عمومی بالا
مطمئن باشید از انتخابم پشیمون نمیشین..☺