اینجام تا بتونم در زمینه پاسخگویی به دایرکت و کامنت، ثبت سفارش، تعامل با مخاطب و مشاوره و برنامه ریزی فعالیت کنم تا بتونم پیج اینستا گرامی شما را با کیفیت و استاندارد بالا پیش ببریم. من با صبرو حوصله و البته برخورد خوب و حرفه ای با مشتری به پیشرفت پیج شما و همچنین افزایش فروش محصول شما کمک کنم روی کمک من حساب کنید😊😊🙏

زمینه ی تخصصی که من ببشتر به اون گرایش دارم ادمین پاسخگو دایرکت و کامنت، ثبت شفارش و مشاوره و برنامه ریزی میباشد😊