دانشجوی روانشناسی هستم با صبر و حوصله‌ی بالا در ارتباط برقرار کردن و تعامل گرفتن برای رشد پیج شما عزیزان🌹