همکاری با پیج های دیگر نداشته،اما توانایی بالایی درمتقاعدسازی مشتری وروابط عمومی نسبتا خوبی برای جذب مشتری دارم.
وحقوق ماهانه بستگی به کاری که باید انجام بدم متغیره،ومیتونیم باهم به توافق برسیم.
من دورکاری انجام میدم،وتوانایی بالایی در جذب مشتری برای ثبت سفارش دارم،وفعال دراینستاگرامم،وبه موقع دایرکت وکامنتا رو جواب میدم.