دیدنه دوره ادمینی تخصصی دیدوگرام✅
مسلط به زبان انگلیسی✅
در زمینه های: تولید محتوا و تدوین ویدیو 🎞
فتوشاپ☑
ثبت سفارشات✅
دایرکت و کامنت✏
مدیریت کامل پیج☑
و من اینجام تا همه جوره بهتون کمک کنم:)