بنده فاطمه عزیزی جهت همکاری بصورت ادمین برای شما کارفرمای محترم هستم تا در جهت همکاری عادلانه با شما،کمک به افزایش مخاطبان و فروش شما شوم🙏🏻🌸