ادمین مدیریت پیج فروشگاهی
برقراری ارتباط با مشتری
جواب دادن دایرکت و کامنتها