ساعت کاری از ساعت ۴ عصر به بعد.
در حوزه ادیت عکس به اپ های اینشات و پیکس آرت مسلط هستم
در ادیت ویدیو هم ویوا کات و ویوا ویدیو
درمورد پاسخگویی به دایرکت و کامنت کاملا با حوصله و خوش برخورد