از صفر و صفر شروع میکنم ولی قبلا تبلیغ میکردم واسه پیحای دیگر به صورت محدود و حتی تبادل به طور رایگان