ثبت سفارش انجام داده ام و کاملاً تسلط دارم و روابط عمومی بالای برخوردار هستم