پیج معماری خودم و پیج چندتا از شیرینی پزی هارو مدیریت میکردم
مرتب پست و استوری و ریلز تو ساعت های مشخص شده میزارم با هشتگ های مناسب که بیننده خوبی دارن
دایرکت رو زود زود جواب میدم تا مشتری خسته یا منصرف نشه
محترمانه به کامنت ها جواب میدم و مدیریت خوبی روی پیج دارم