سلام 🍓 فرزانه هستم
آموزش دیده توسط تیم بسیار حرفه ای دیدوگرام 😍
ادمین پاسخگو به دایرکت و کامنت هستم
و در تلاش در ارتقا و پیشرفت پیجتون
دارای روابط عمومی و ارتباط با مشتری
از اعتمادتون پشیمون نخواهد شد🍭