خلاق و باسلیقه
روابط عمومی بالا
مسئول و وقت شناس
مسلط به الگوریتم اینستا گرام ،ادیت و…
چیدمان پیج با تم های جذاب