مهارت های من:
آشنا به wordpress و انجام کارهای سایت
چندین سال پیج پوشاک برای خودم داشتم
در حال حاضر بلاگر پیچ و ادمین پیج کترینگ هستم که بنرهای تبلیغاتی و استوری موشن ، سناریو نویسی های استوری ،هایلایت ها و دیراین پیج از صفر با بنده بوده است