طراحی پست و استوری و دریافت هزینه مناسب برای کارهای مشابه و مدیریت کامل یک پیج بصورت پاره وقت