جوابگویی سریع دایرکت وکامنت / دارای روابط عمومی قوی وفن بیان بالا /پاسخ گویی در کوتاه ترین زمان