تا الان در هیچ پیجی کار نکردم کاردانی کامپیوتر دارم خانه دار ولی شبانه روز میتوانم به عنوان ادمین کار کنم تایم خاصی ندارم