من دوره ی دیدوگرام گذروندم و خیلی مسئولیت پذیر هستم
خوشحال میشم باهم همکاری کنیم😍