تسلط به پاسخ دهی و جذب مشتری و دایرکت
تدوین ویدئو و ادیت (شامل افکت و موسیقی)
تبلیغ محصول به عنوان مجری
تسلط به گفتار و کلام پر انرژ ی و پیگیر
ادیت عکس و محصولات از طریق فتوشاپ
دارای روابط عمومی بالا