فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی با تجربه ۲۰ سال تدریس و مدرس نمونه کشوری.
هنرمند در زمینه نقاشی رنگ روغن ، مداد رنگی و طراحی.
مدیریت پیج های شخصی خودم