من خودم پیج کاری دارم. مدیریت پیج خودم رو داشته ام. اما نه به صورت حرفه ای. الان میخوام آموزش کامل تر ببینم