مانیا هستم اهل کرمان
من اینجا هستم تا بتونم به تو دوست عزیزم و کمکت کنم پیجتو زیبا کنی و مخاطبین پایداری داشته باشی 🌙
متعهد می‌باشم به شما و پیجتون
هزینه ادیت و کار های غیره به صورت توافقی میباشد
ارتباط من با شما می‌توان از اینستا روبیکا ایتا و تلگرام باشد
و برای نمونه کار های بیشتر در خدمت شما هستم