میتوانم به صورت تمام وقت و پاره وقت به عنوان ادمین دایرکت و کامنت و ثبت سفارشات شما کمک خوبی بکنم