در طول دوره ایی که در اینستا گرام فعالیت داشتم نحوه ادیت فتوشاپ و … رو یاد گرفتم و همچنین توانایی اداره پیج برای داشتن ویو بالا و فالور بالا پس به من اعتماد کنید .