سلام 🙌🏻

مبینا قَـــرَ چه هستم
ساکن شیراز
✓مهارت در تولید محتوا
✓اتمام دوره ادمینی دیدوگرام
✓مسلط به برنامه های Inshot, canva, Picsart و..
✓مهارت در زمینه طراحی های
•پوستر
•لوگو
•پست و استوری اینستاگرام
•منو رستوران
•دعوت نامه
•داریرکت و کامنت
•ریلز اینستاگرام
هزینه هرکار با توجه به حجم و سختی کار و بر اساس توافق دو طرفه محاسبه میشود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
☆برای دیدن نمونه کار بیشتر در تلگرام خدمتتون هستم.