سلام من محبوبه هستم
دوره آموزشی دیدوگرام روگذروندم
به برنامه های inshot , picsart , pixellab مسلط هستم
صبور و با حوصله هستم
اینجا هستم تا کمکتون کنم
خوشحال میشم باهاتون همکاری کنم