محدثه زینالی ۲۲ساله توانایی مدیریت پیج دارم ادمین چند پیج بلاگری پاسخگو کامنت ها دایرکت ها و ادیت ویدیو بودم. به صورت تمام وقت در ادمین بودم میتوانم کمک کنم