به برنامه inshot و canva و picsart به طور کامل مسلط هستم بسیار فعال هستم و روزی دو الی سه پست را میتوانم بگذارم و به تمام قوانین و نکات اینستاگرام مسلط هستم.