کارشناس معماری و کارشناس حسابداری -سابقه ۳ سال مدیریت سالن زیبایی -متخصص در اکستشن مژه و کراتین مو-عاشق اینستاگرام و فضای مجازی