در زمینه های آرایشی و بهداشتی و پوست و مو و صنعت زیبایی اطلاعات زیادی دارم و مشاور خوبی در این زمینه ها هستم .در پیچ زیبایی فعالیت داشتم