من بشدت علاقه به کسب و کار اینترنتی دارم و همیشه سعی میکنم به روز و خااق باشم
تقریبا کار با تمام نرم افزارهارو بلدم
با کمترین توضیح یاد میگیرم
و همیشه آچار فرانسه بودم و هستم