پیچ اینستاگرام من به تازگی تاسیس شده و خیلی برای پیشرفت پیچ وقت نذاشتم .
این پیچ فقط برای نشون دادن مهارت تولید محتوا و نمونه هایی از ریلز و پست و …ساختم تا کارفرماها ی عزیز راحت تر اعتماد کنند.