من دانشجوی رشته کارشناسی مدیریت کسب و کار هستم و به این حوزه بسیار علاقه مندم.