متخصص ادمین پیج ایسنتاگرام
همکاری با پیج های rozbekheir_redmarvel
متخصص فتوشاپ و تدوین ویدئو با گوشی و کامپیوتر