توانایی اداره کانال تلگرامی و پیج اینستاگرامی را به طور کامل دارم توانایی انجام کار با اینشات جهت تدوین را هم دارم