مسلط به فتوشاپ/طراحی تراکت/طراحی پوستر تبلیغاتی/مراسمات/گویندگی/