به نام خدا
منان گلذار هستم و در این زمینه فعالیت دارم.
1-ادمین ثبت سفارشات اینستاگرام
2-ادمین دایرکت و کامنت
3-ادمین مجری
4-ادمین تبلیغات
5-ادمین مشاوره و برنامه ریزی برای رشد پیج
6-ادمین بلاگری و…