سلام مرتضی حسینی هستم
تقریباً تمام ابزار های ادیت ویدیو و عکس رو میشناسم،با بهتریناشون کار کردم.
میتونم تو زمینه سناریو نویسی و ایده های خلاق کمکت کنم.