من قبلا با پیج dadbeh. ir همکاری داشتم و روزانه پست جدید در قالب متن میذاشتم. در زمینه استوری گذاشتن و ثبت سفارش و دایرکت و کامنت هم اطلاعات دارم