یک پیج کودک دارم با ۸۵k فالور
دو پیج فروش لباس و گل وگیاه رو مدیریت میکنم
تا حدودی تولید محتوا
ساخت ریلز
ادیت تصاویر
پاسخ گویی کامنت دایرکت و ثبت سفارش
مشاوره جهت چگونگی عکس برداری
طراحی بنر تبلیغاتی