مرضیه اسکندری هستم.
مسلط به برنامه‌های ادیت تخصصی عکس و ویدئو.
InShot, Picsart,…
طراحی پست و استوری متناسب با محتوای پیج.

توانایی پاسخدهی به سوال‌ها، ثبت سفارش و در صورت لزوم، مدیریت کامل.
مطمئنا با شروع این هم‌کاری پیج‌تون با روند روبه رشدی مواجه میشه.
هم مخاطب ها سریع به جواب دسترسی پیدا می‌کنند و هم محتوای پیج‌تون با نظم تولید میشه.
برای شروع همکاری به شماره واتس اپ پیام بگذارید.