ادمین دایرکت و کامنت هستم نحوه صحیح برخورد با مشتری و ارتباط گیری قوی مطمعن باشید با همکاری هم میتونیم فروش بهتری داشته باشیم