خودم میکاپ ارتیستم مدرک مربیگری دارم ولی متاسفانه چون تازه کارمو شروع کردم همه مشتری میخوان که ندارم پیج جدا برای کارم دارم وانجا فعالیتم رو شروع کردم