برای اولین بار وارد حرفه‌ ادمینی میشوم . و خب از قبل برای گروهی کلیپ و عکس ادیت میکردم و در کنارش مدتی عکاسی تبلیغاتی هم برای دوستم انجام میدادم و گاهی میدهم و توانایی حرفه ی ادمینی رو دارم. دانشجو هستم و کمی به زبان انگلیسی مسلط هستم