سلام مریم تبریزیان هستم
ادمین دایرکت و فروش
کمکتون میکنم برای فروش بهتر و پاسخگویی به دایرکت و کامنت هاتون با کمال احترام و شکیبایی در معاشرت با مشتریان
با کمترین قیمت و بهترین بازخورد
مسلط به inshot و picsart
تدوین ویدئو و ادیت عکس