سلام من وقت آزاد دارم برای پاسخ دهی به دایرکت ها و کامنت های پیجتون و همه ی سوال ها رو پاسخ میدم