من در زمینه فوتشاپ وایلستریتور پیرمیر و افتر افکت و تولید محتوا با نرم افزارهای مختلف کارکرده ام